Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рударско инжењерство - основне академске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Назив дипломе  

Дипломирани инжењер рударства

Циљеви студијског програма  

» образовање инжењера способних за пројектовање, оперативни рад и управљање рударском производњом. Рударски инжењери стичу знања о свим релевантним рударским процесима, од истраживања, производње и прераде руде до финалних производа за тржиште, укључујући и технологију очувања животне средине. Производне и инжењеринг активности укључују компјутерско планирање и пројектовање рудника и постројења за припрему минералних сировина, бушење, минирање, транспорт материјала, избор и одржавање рударске механизације, укључујући и пројектовање и израду подземних објеката, вентилацију и одводњавање рудника.
» развој креативних способности и приступа у разматрању и решавању стручних проблема у вези са глобалним значајем минералних ресурса у свету који се мења;
» стицање способности неопходних за самосталан и тимски рад и доношење одлука;
» обезбеђивање фундаменталних знања неопходних за праћење наставе на вишим степенима студија (мастер и докторске студије);
» стварање навика за перманентно образовање, интелектуално и професионално усавршавање;
» самопоуздање и понашање са високим професионалним и етичким стандардима.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус  

Студенти који су успешно завршили овај студијски програм поседују вештине и способности да:
» разумеју и примене принципе математике, инжењерства, и других наука у пракси за потребе решавања инжењерских проблема;
» пројектују руднике и производне системе, предлажу побољшања, инсталирају системе или процесе који могу да задовоље жељене стандарде и потребе у оквиру реалних ограничења;
» ефективно и ефикасно раде у мулти-дисциплинарним и мулти-културалним тимова и комуницирају са стручњацима различитих профила;
» идентификују, анализирају, формулишу и решавају основне инжењерске проблеме у рударству;
» користе одговарајуће технике, вештине и модерне инжењеринг алате неопходне за рударску праксу да би локално и глобално биле конкурентне.
» познају и уважавају професионалне, етичке, друштвене и еколошке одговорности;
» способност да се укључе у процес доживотног учења и да се професионално усавршавају у одређеној области специјализације.

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +3 7 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Информатика 1 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
  Рађеновић Јована
Основи геологије 2 +0 4 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
  Петровић Ана
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Глигорић Милош
  Лутовац Сузана
Основи минералогије и петрографије 2 +2 6 Oбавезан   Милошевић Маја
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +2
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +2 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Урошевић Катарина
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика 2 3 +2 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 7 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Енглески језик 1 2 +2 5 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Предмет изборног блока2 2 +2
Хемија Р 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Основи лежишта минералних сировина 2 +2 4 Oбавезан   Миладиновић Зоран
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
  Петровић Ана
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Ристић Маја
  Рађеновић Јована
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Инжењерска економика 2 +2 5 Oбавезан   Бељић Чедомир
  Урошевић Катарина
Рударске машине 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Милисављевић Владимир
  Ђенадић Стеван
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
Истражни радови 30 +15 5 Oбавезан   Глушчевић Бранко
  Бељић Чедомир
  Урошевић Катарина
Предмет изборног блока4 2 +2
Технологија површинске експлоатације 2 +2 5 Oбавезан   Димитријевић Бојан
  Јанковић Иван
Основе метода подземног откопавања 2 +2 5 Oбавезан   Лапчевић Вељко
Припрема минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
  Благојев Марина
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса 3 (РУД) 0 +0 +60 5 Oбавезан   Милисављевић Владимир
  Танасијевић Милош
  Димитријевић Бојан
  Лапчевић Вељко
Предмет изборног блока5 0 +0
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Законска регулатива у рударству 2 +2 5 Изборни   Глигорић Зоран
  Бељић Чедомир
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
Нумеричка анализа 2 +2 5 Изборни   Ћебић Дејан
Истражно бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Основе бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геомеханика 0 +0 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Електричне машине и уређаји у рударству 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Пумпе, компресори и вентилатори 2 +2 5 Изборни   Маџаревић Александар
Геодетски инструменти и методе мерења 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар