Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Рударско инжењерство - докторске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Даљи приступ  

Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (РД1ИДД1) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Израда докторске дисертације (РД2ИДД2) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0 +6
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству 2 +2 10 Изборни   Миљановић Игор
Геостатистика и ГИС 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Диференцијалне једначине и нумеричка анализа 4 +0 +6 10 Изборни   Станков Драган
  Ћебић Дејан
Енергетски системи и моделирање у енергетици 0 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Нелинеарна динамика 4 +0 10 Изборни   Гроздановић Инес
Примена метода анализе нелинеарних временских серија у инжењерству 4 +0 +6 10 Изборни   Васовић Небојша
Сигурност функционисања техничких система 4 +0 +6 10 Изборни   Танасијевић Милош
Феномени преноса топлоте и масе 4 +0 +6 10 Изборни   Живковић Марија
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа животног циклуса 4 +0 +6 10 Изборни   Ристовић Ивица
Информациони системи 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
  Китановић Оливера
Мерење и управљање процесима 4 +0 +6 10 Изборни   Александровић Снежана
Одабрана поглавља из вероватноће и статистике 4 +0 10 Изборни   Ћебић Дејан
Одабрана поглавља физике 4 +0 +6 10 Изборни   Дамњановић Весна
Примена метода меког рачунарства у рударском инжењерству 2 +2 10 Изборни   Миљановић Игор
Савремени материјали 4 +0 +6 10 Изборни   Лутовац Сузана
Системи аутоматског управљања 0 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Управљање имовином 4 +0 +6 10 Изборни   Јованчић Предраг
Физичка хемија површинских процеса и заштита животне средине 4 +0 +6 10 Изборни
Фрактали у геомеханици 4 +0 +6 10 Изборни   Васовић Небојша
  Гојковић Небојша
Примена хемије у рударству 4 +0 +6 10 Изборни   Илић Марија
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (РД3ИДД3) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Израда докторске дисертације (РД4ИДД4) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока4 4 +0 +6
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Аерозагађење 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката 4 +0 +6 10 Изборни   Гојковић Небојша
Геостатистичко моделирање у рударству 4 +6 10 Изборни   Стевановић Дејан
Дискретни модели стенског масива 4 +0 +6 10 Изборни  
Инвестиционо одлучивање у условима неодређености 4 +0 +6 10 Изборни   Глигорић Зоран
  Бељић Чедомир
Методе избора рударских машина 4 +0 +6 10 Изборни   Игњатовић Драган
Мониторинг опреме 4 +0 +6 10 Изборни   Јованчић Предраг
Неконвенционални нафтни и гасни ресурси 4 +0 +6 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља из експлоатације нафте и гаса 2 +2 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из специјалних и помоћних процеса у припреми минералних сировина 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Одабрана поглавља из технологије површинске експлоатације 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Одабрана поглавља из механике стена 4 +0 +6 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи 4 +0 +6 10 Изборни   Милисављевић Владимир
Оптимизација параметара метода подземног откопавања 2 30 +15 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Оптимизација транспортних система у рудницима 4 +0 +6 10 Изборни   Ристовић Ивица
Периоди и технолошки процеси у површинској експлоатацији 3 +2 10 Изборни   Димитријевић Бојан
Посебна поглавља из израде подземних просторија 4 +0 +6 10 Изборни   Токалић Раде
Прерада вода 2 4 +0 +6 10 Изборни
Просторна визуелизација рударских објеката 4 +0 +6 10 Изборни   Милутиновић Александар
Процеси сагоревања и животна средина 4 +0 +6 10 Изборни   Живковић Марија
Разлагање експлозивних материја 4 +0 10 Изборни   Неговановић Миланка
Савремени геодетски инструменти и мерни системи 4 +0 +6 10 Изборни   Ганић Александар
Теоријски принципи гравитацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи уситњавања и класирања 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 4 +6 10 Изборни   Стевановић Дејан
Управљање и рационално коришћење природног гаса 0 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Управљање отпадом 4 +0 +6 10 Изборни  
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 +6 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Моделирање процеса подземног откопавања лежишта угља 30 +15 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији 4 +0 +6 10 Изборни   Милисављевић Владимир
Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса 2 +2 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из стимулације производних система 4 +0 +6 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина 4 +0 +6 10 Изборни   Лековић Бранко
Одабрана поглавља из бушења и минирања 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Одабрана поглавља из експлоатације архитектонско-грађевинског камена 4 +0 10 Изборни   Неговановић Миланка
Оптимизација пројектовања подземних рудника 4 +0 +6 10 Изборни   Глигорић Зоран
Оптимизација система површинске експлоатације 4 +0 +6 10 Изборни   Стевановић Дејан
Оптимизација система одводњавања на површинским коповима 30 +30 10 Изборни   Шубарановић Томислав
Планирање и оптимизација површинских копова 2 +2 10 Изборни   Стевановић Дејан
Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина 4 +0 +6 10 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Одабрана поглавља из рударских мерења 4 +0 +6 10 Изборни   Ганић Александар
Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката 4 +0 +6 10 Изборни   Милутиновић Александар
Продужетак животног века рударских машина 4 +0 +6 10 Изборни   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
Пројектовање подградних система 4 +0 +6 10 Изборни   Токалић Раде
Сигурност и заштита у рударским технолошким системима 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Статика и динамика рударских машина 4 +0 +6 10 Изборни   Јованчић Предраг
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи флотацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Управљање и оптимизација процеса рекултивације површинских копова и одлагишта 2 +2 10 Изборни   Димитријевић Бојан
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Научно истраживачки рад (РУД) 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РД5ИДД5) 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (РУД) 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РД6ИДД6) 0 +0 20 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (РУД) 0 +0 5 Oбавезан