Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови

О ФАКУЛТЕТУ

Рударско-геолошки факултет је образовно-научна установа у саставу Универзитета у Београду. Образује стручњаке на основним, специјалистичким, магистарским и докторским студијама. Уз то обавља иновације знања, стручног образовања и усавршавања из матичних области, као и научноистраживачки рад. До сада је на факултету дипломирало 6437 студената, магистрирало 590, специјализирало 17, а одбранило докторску дисертацију 448 кандидата.

Рударско-геолошки факултет у Београду је једини факултет у нашој земљи који школује инжењере за две различите области: геологију и рударство. Наши наставни програми су већ годинама усаглашени са програмима најпознатијих факултета и универзитета сличне или исте делатности у свету. Студије су мултидисциплинарне али и конкретне - оне припремају младе кадрове за различите задатке у пракси.

Данас је Рударско-геолошки факултет институција која испуњава стандарде савременог високог образовања и младим људима пружа могућност да се уз помоћ међународно признатих стручњака, врсних предавача и коришћењем савремене опреме и литературе образују за различита звања у оквиру рударске и геолошке инжењерске струке. Студирање на неком од смерова Рударско - геолошког факултета идеално је за младе људе који воле природу и изазов да је проучавају.

Осим стандардног школовања, рада у лабораторији и за рачунаром, будући инжењери рударства и геологије имају и теренску праксу као део обавезне наставе. Одлазак на терен је најлепши део наставних обавеза. У природном амбијенту, студенти се директно упознају са природним феноменима и процесима које проучавају. Заједнички боравак увек је прилика за дружење и успостављање комуникације измеду студената и наставног особља, што је један од основних предуслова успеха савремене наставе.


Историјат

Самостални развој и стварање првих домаћих кадрова из геологије започет је 1880. године оснивањем Катедре за минералогију и геологију на Великој школи у Београду. Школовање кадрова из геологије вршило се до другог Светског рата на Филозофском факултету Велике школе, односно Универзитету који је основан 1905. године.

 • 13. март 1946.

  Основан је Рударско-геолошки факултет. На Техничком факултету у Београду основан је Рударски одсек са Одељењем за рударство и Одељењем за геологију.

 • 1948.

  Од 1948. године на двема групама Природно-математичког факултета формирају се нове генарације стручњака за геологију, а на одговарајућим катедрама и заводима развија се низ ужих стручних дисциплина. Одељења се трансформишу у два одсека: Рударски и Геолошки.

 • 1949.

  Геолошки одсек прераста у Геолошки факултет, тако да независно, али у тесној сарадњи, делују два факултета – Рударски и Геолошки. Поред тога, у оквиру Природно-математичког факултета постоји и Геолошка група.

 • 1952.

  Рударски и геолошки факултет, дотле смештени на Техничком факултету, усељавају се у зграду у улици Ђушина број 7.

 • 1956.

  Рударски и Геолошки факултет дефинитивно се спајају у јединствен Рударско-геолошки факултет са два одсека: Рударским и Геолошким.

 • 1962.

  Геолошко - палеонтолошка и Минералошко - петролошка група ПМФ-а припајају се Геолошком одсеку Рударско-геолошког факултета.

 • 1970. - 1973.

  Рударско-геолошки факултет у Београду интегрисан је са Рударско-металуршким факултетом у Бору и делује под називом Рударско-геолошко-металуршки факултет Београд - Бор.

 • 1973.

  Престаје интеграција са РМФ у Бору. Рударско-геолошки факултет поново постаје јединствен, самосталан факултет, организован кроз основне организације удруженог рада.

 • 1990.

  Законском трансформацијом Рударско-геолошки факултет добија садашњи облик организације.

 • 2008.

  Рударско-геолошки факултет и сви студијски програми који се на њему изучавају пролазе процес акредитације у складу са принципима Болоњске декларације.