Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови

Алумни

Удружење Алумни Рударско-геолошког факултета у Београду основано је у жељи окупљања свих којима је Рударско-геолошки факултет у Београду био матична кућа током студирања и база њиховог професионалног определења и животног деловања. Ово удружење, чија је скраћеница АРГ, представља удружење бивших студената, који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Алумни треба да повезује све генерације бивших студената, ради успостављања веза и остваривања сарадње, без обзира на садашњу географску локацију.

Алумни асоцијација Рударско-геолошког факултета у Београду је добровољно удружење у које се учлањују сви они који су дипломирали, магистрирали или докторирали на овом Факултету.

Сврха ове асоцијације је повезивање свих генерација студената Рударско-геолошког факултета у Београду, ради остваривања њихове трајне сарадње.

Алумни асоцијација Рударско-геолошког факултета је добровољна, недобитна и нестраначка организација, основана приоритетно у циљу одржавања веза између чланова и финансијског обезбеђивања помоћи потребне одличним студентима, који студирају на овом Факултету.


Мисија

Мисија Алумнија је стварање трајних веза између Алумнија, студената, професора Факултета, академске и шире заједнице.

Визија

Визија Алумнија је изградити снажан осећај поноса и лојалности за Рударско-геолошки факултет међу прошлим и садашњим студентима кроз социјалну интеракцију, регрутовање студената, унапређење каријера и укључење у развој заједнице.

Оснивање Алумнија

Оснивачка скупштина Алумнија Рударско-геолошког факултета у Београду одржана је 13. септембра 2010. године на Рударско-геолошком факултету. Основачкој скупштини присуствовали су бројни дипломирани инжењери рударства, дипломирани инжењери геологије, затим магистри и доктори техничких наука из области геологије и области рударства, како из земље, тако и дијаспоре.
На Оснивачкој скупштини су усвојени Оснивачки акт, Статут Алумнија, Правилник управљања Алумнијем, Правилник финансијског пословања и Правилник пружања финансијске помоћи. Извршен је избор органа управљања, односно Управног одбора од 7 чланова и Надзорног одбора од 3 члана.

Организација Алумнија

Управни органи Алумнија су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Председник Управног одбора је уједно и Председник Алумнија.
Постоје огранци Алумнија за:
      Европу и Африку
      Азију и Аустралију и
      Северну и Јужну Америку.
Огранци Алумнија имају управну структуру као Алумни.

Органи управљања и надзора

Председник Алумнија је проф. Др Радуле Тошовић, дипл. инж. геол., дипл. екон. председник Управног одбора, а подпредседник је проф. Др Небојша Гојковић, дипл. инж. руд., подпредседник Управног одбора. Секретар је Бошко Јевтовић, дипл. инж. геол., а благајник Доц. Др Ивица Ристовић, дипл. инж. руд. Преостала три члана Управног одбора су са посебним задужењима, и то: Мр Слободан Николић, дипл. инж. геол., представник за Северну и Јужну Америку, Мр Божидар Јовановић, дипл. инж. геол., представник за Азију и Аустралију и Боро Лукајић, дипл. инж. геол., представник за Европу и Африку.
Председник Надзорног одбора је проф. Др Душан Поломчић, дипл. инж. геол., а чланови др Драган Златановић, дипл. инж. руд. и проф. Др Никола Костић, дипл. инж. геол.
Осим одржавања веза међу дипломираним студентима, циљеви удружења су и помоћ одличним студентима на свим нивоима студија, затим помоћ у наставним средствима и другим активностима Рударско-геолошког факултета у Београду и др.

Чланство

Чланство у Алумнију је добровољно. Пуноправни чланови могу постати сви дипломирани студенти Рударско-геолошког факултета у Београду, који су завршили одговарајући степен студија.
Поред пуноправних чланова, сва физичка или правна лица, заинтересована да помажу рад Алумнија могу приступити као помоћни чланови. Помоћни чланови имају иста права и обавезе као и пуноправни чланови.

Права и обавезе чланова

Права члана су:
      да активно учествује у остваривању циљева Алумнија;
      да бира и буде биран у управне органе Алумнија;
      да буде информисан о активностима Алумнија;
      да користи услуге Алумнија понуђене члановима.

Дужности члана су:
      да редовно плаћа годишњу чланарину;
      да учествије у раду Алумнија;
      да чува, учвршћује и подиже углед Алумнија.

Позив на чланство и дружење

Очекује се укључивање у рад Алумнија бројних чланова, како са простора Србије, тако и непосредног окружења, али и дијаспоре, нарочито простора Канаде, јер је већ формиран огранак Алумнија за Северну и Јужну Америку.
Позивамо све бивше студенте и заинтересована лица на укључење у рад Алумнија Рударско-геолошког факултета. За чланство је потребно попуњавање приступнице, достављање молбе за пријем у чланство и кратка биографија.

За све информације можете се обратити на адресу:


Алумни Рударско-геолошког факултета, Ђушина 7, 11000 Београд,
или
Секретару Алимнија на тел. 011-3219-103 или на е-маил gorgfatrgf.bg.ac.rs.

Обрасци – формулар молбе и приступнице

Формулар приступнице   [линк]
Формулар молбе   [линк]

Контакт

Алумни Рударско-геолошког факултета, Ђушина 7, 11000 Београд.
gorgfatrgf.bg.ac.rs, тел.: (011) 3219 103, факс (011) 3235 539
Секретаријат Алумнија: кабинет 163, I спрат


Управни одбор:
      Проф. Др Радуле Тошовић, дипл.инж.геол., дипл. есс., председник, tosovicatrgf.bg.ac.rs
      Проф. Др Небојша Гојковић, дипл. инж. руд., подпредседник, ngojkovicatrgf.bg.ac.rs
      Доц. Др Ивица Ристовић, дипл. инж. руд., благајник, ivicaatrgf.bg.ac.rs
      Бошко Јевтовић, дипл. инж. геол., секретар, gorgfatrgf.bg.ac.rs
      Мр Слободан Николић, дипл. инж. геол., члан, landbnikolicatgmail.com
      Мр Божидар Јовановић, дипл. инж. геол., члан, bozaisvetatgmail.com
      Боро Лукајић, дипл. инж. геол., члан, tacatinterlog.com

Надзорни одбор:
      Проф. др Душан Поломчић, дипл.инж.геол., председник, dupolatrgf.bg.ac.rs
      Др Драган Костић, дипл. инж. геол., члан, nzkosticatyahoo.com
      Мр Драган Златановић, дипл. инж. руд., члан, dragan.zlatanovicatmre.gov.sr

ДОБРОДОШЛИ У АЛУМНИ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Председник Алумнија
Проф. др Радуле Тошовић