Српски | English

доц. др Снежана Игњатовић

Репрезентативне референце

рб Референца Категорија Ужа категорија Година
1 Васиљевић Ивана, Спасојевић Исидора, Игњатовић Снежана, Сретеновић Бранислав, "Примена функције расподеле густине седимената у гравиметријском моделирању подлоге басена", 17. Конгрес геолога Србије,Врњачка Бања, Srbija, 17. - 20. Mај, 2018 (2), pp. 687-691. Српско геолошко друштво Београд 2018 M60 M63 2018
2 Игњатовић Снежана, Андрић Невена, Младеновић Ана, Васиљевић Ивана, "Примена гравиметријских података за проучавање развоја неогених басена у Динаридима: Бихаћки басен", 17. Конгрес геолога Србије,Врњачка Бања, Srbija, 17. - 20. Mај, 2018 (2), pp.692-696. Српско геолошко друштво Београд 2018 M60 M63 2018
3 Vasiljević Ivana, Ignjatović Snežana, Đurić Dragana, "Standardization of Serbian gravity database on a test area", 9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS 2017), Antalya, Turkey, 5. - 9. Nov, 2017 , pp.1-5. EAGE http://www.earthdoc.org 2017 [link] M30 M33 2017
4 Negovanović Milanka, Kričak Lazar, Tošić Dražana, Ignjatović Snežana, "Drill hole deviation in surface mine blasting", Proceedings of the 7th Balkan Mining Congress BALKANMINE 2017 7(1), pp.93-101. University of Banja Luka Faculty of Mining Prijedor, Mining Institute Belgrade Ltd Prijedor, Republic of Srpska 2017 ISSN:2566-3313 DOI:10.7251/BMC170701093N [link] M30 M33 2017
5 Ignjatović Snežana, Vasiljević Ilija, Negovanović Milanka, Kričak Lazar, Pantović Radoje, "The application of Euler deconvolution for defining the position and depth of magnetic anomaly sources", Proceedings of the 49th International October Conference on Mining and Metallurgy IOC 2017 , pp.471-475. University of Belgrade, Technical Faculty in Bor Bor, Serbia 2017 M30 M33 2017
6 Ignjatović Snežana, Đurić Dragana, Pantović Radoje, Vasiljević Ivana, Vasiljević Ilija, "2D Geophysical-geological modeling", 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, University of Belgrade - Technical Faculty in Bor , pp.61-64. University of Belgrade - Technical Faculty in Bor Bor 2016 M30 M33 2016
7 Петровић Драгана, Игњатовић Снежана, Васиљевић Ивана, "Коришћење потенцијалних поља у моделовању геолошких средина", I Конгрес геолога у Босни и Херцеговини са међународним учешћем, Тузла, Зборник радова , pp.131-132. Удружење/удруга геолога у Босни и Херцеговини Тузла, Босна и Херцеговина 2015 ISSN:1840-4073 M60 M64 2015
8 Ignjatović Snežana, Vasiljević Ivana, Burazer Milenko, Banješević Miodrag, Strmbanović Ivan, Cvetković Vladica, "2D geological-geophysical model of the Timok Complex (Serbia, SE Europe): A new perspective from aeromagnetic and gravity data", Swiss Journal of Geosciences 1(107), pp.101-112. Birkhaeuser Verlag AG (Birkhäuser Basel) Basel 2014 ISSN:1661-8726 DOI:10.1007/s00015-014-0161-0 [link] M20 M22 2014
9 Игњатовић Снежана, Васиљевић Ивана, Васиљевић Илија , "Дефинисање граница плутонита Ваља Стрж применом математичких трансформација", Техника 5(65), pp.759-764. Савез инжињера и техничара Србије Београд 2014 ISSN: 0040-2176 M50 M51 2014
10 Васиљевић Ивана, Игњатовић Снежана, Сретеновић Бранислав, Одаловић Олег, "Стандардизација поправки при рачунању гравиметсијских аномалија у Србији", Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса : зборник радова XVI конгреса геолога Србије, Donji Milanovac, 22-25.05.2014. = Optimal Reserach and Sustainable Usage of the Geological Resources : proceedings of the XVI Serbian Geologcal , pp.708-717. Српско геолошко друштво Београд 2014 M60 M63 2014
11 Ignjatović Snežana, Ivanović Nadežda, Vasiljević Ivana, Vasiljević Ilija, Kričak Lazar, "The application of mathematical transformation on aeromagnetic data in order to detect magnetic anomaly sources", 45th International October Conference on Mining and Metallurgy , pp.256-260. University of Belgrade-Technical Faculty in Bor Bor 2013 M30 M33 2013
12 Ignjatović Snežana, Kričak Lazar, Negovanović Milanka, Mitrović S. , "Seismic refraction surveys nearby open pit copper mine ”Veliki Krivelj”", Proceedings of the 44th International October Conference on Mining and Metallurgy , pp.27-32. Mining and Metallurgy Institute Bor, University of Belgrade-Technical Faculty in Bor Bor,Srbija 2012 [link] M30 M33 2012
13 Negovanović Milanka, Kričak Lazar, Janković Ivan, Zeković Dario, Ignjatović Snežana, "Measurement of crack displacement on residential structure due to blast-induced vibrations and daily changes of temperature and relative humidity", Technics Technologies Education Management / TTEM 1(7), pp.411-417. DRUNPP, Sarajevo Sarajevo,BIH 2012 ISSN:1840-1503 [link] M20 M23 2012