Српски | English

проф. др Снежана Александровић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) " NIP08М07 са називом “Истраживање нових технологија и метода експлоатације, опреме и управљачких система и циљу рационалног искоришћења енергетских минералних сировина”" Домаћи развојни 1996
2) NIM08m08m1 са називом “Истраживање нових технологија и метода феномена експлоатације и прераде металичних и неметаличних минералних сировина” Домаћи развојни 1997
3) Višenamenski autonomni sistem za daljinsko praćenje parametara stanja u rudnicima i okruženju, TR 33003 Домаћи развојни 2010