Српски | English

проф. др Радуле Тошовић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Пројекат: „Прогнозно-минерагенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Србије“, Подпројекат: „Разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Србије“, руководилац подпројекта Домаћи стратешки 2006 2010
2) Пројекат: „Прогнозно-минерагенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Србије“, Подпројекат: „Утврђивање индикатора одрживог развоја у функцији оцене ресурса неметаличних минералних сировина Србије и њиховог одрживог коришћења“, руководилац подпројекта Домаћи стратешки 2006 2010
3) Пројекат: „Прогнозно-минерагенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви металичних минералних сировина Србије“, Подпројекат: „Разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви металичних минералних сировина Србије“, руководилац подпројекта Домаћи стратешки 2006 2010
4) Пројекат: „Прогнозно-минерагенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви металичних минералних сировина Србије“, Подпројекат: „Утврђивање индикатора одрживог развоја у функцији оцене ресурса металичних минералних сировина Србије и њиховог одрживог коришћења“, руководилац подпројекта Домаћи стратешки 2006 2010
5) Пројекат “Национална стратегија одрживог коришћења природних богатстава и добара Србије”, подпројекат “Национална стратегија одрживог коришћења минералних ресурса Србије”, учесник подпројекта Домаћи стратешки 2006 2007
6) Пројекат: “Геолошко-економска карта лежишта минералних сировина Србије 1:300.000”, руководилац пројекта Домаћи стратешки 2004 2005
7) Пројекат: “Геолошко-економска студија магнезитских лежишта Србије”, руководилац пројекта Домаћи стратешки 2004 2005
8) Пројекат: “Минерални ресурси Србије: Минерагенетске карактеристике и привредни значај”, истраживач на пројекту Домаћи фундаментални 2002 2005
9) Пројекат: “Минерагенетска и геолошко-економска проучавања литосфере Србије”, подпројекат “Геолошка проучавања литосфере Србије”, истраживач на подпројекту Домаћи фундаментални 1996 2001
10) Пројекат: “Вардарска зона на територијама СР Југославије, Македоније и Грчке: геолошки састав, сеизмичност, минерални и геотермални ресурси”, истраживач на пројекту Домаћи иновациони 1995 1995