Српски | English

проф. др Владимир Чебашек

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Подземна експлоатација малих лежишта минералних сировина, Министарство за науку и технологију Републике Србије, бр. 247, РГФ, Београд, 2001 – 2004 Домаћи фундаментални
2) Истраживање могућности примене дисконтинуалне технологије у процесу подземне експлоатације лежишта угља у Србији, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, бр. 6619, РГФ, Београд