Српски | English

доц. др Драгана Ђурић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) „Harmonization of seismic hazard maps for the western Balsan countries“, finansiranom od strane organizacije „NATO – Science for peace and security“ , 2007-2010. godine (učesnik) 2007 2009
2) „Magmatski, metamorfni i sedimentni procesi alpskog orogena u centralnom delu Balkanskog poluostrva“, (evidencioni broj 146013), projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Osnovna istraživanja, 2010. (učesnik) 2010 2016
3) „Magmatizam i geodinamika Balkanskog poluostrva od mezozoika do danas: značaj za obrazovanje metaličnih i nemetaličnih rudnih ležišta“,( OI 176016) projekat finasiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Osnovna istraživanja, od 2011. godine (učesnik). 2011
4) „Geološki uslovi racionalnog planiranja, korišćenja i zaštite prostora AP Vojvodine“, projekat finansirao: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne resurse AP Vojvodine, Republika Srbija, 2010-2011 godine (učesnik) 2010 2011
5) BEWARE (Harmonizing landslide data and training local authorities for landslide monitoring (Beyond landslide AWAREness) project No. 00094641) projekat, UNDP projekat finansiran od strane Vlade Japana, 2015-2016, (učesnik) 2015 2016
6) Monitoring erozije na području Đavolje Varoši – MEĐA: održivost prirodnih fenomena u uslovima klimatskih promena Друге врсте пројеката 2017 2018