Српски | English

проф. др Драженко Ненадић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Основна геолошка проучавања литосфере Србије Домаћи фундаментални 1994 1995
2) Геолошко проучавање литосфере Србије Домаћи фундаментални 1995 2000
3) Палеогеографске и тектонске карактеристике квартара Београда и његове околине Домаћи фундаментални 1994 1997
4) Плеистоценске наслаге Срема и њихов значај за привредни развој области Домаћи фундаментални 2003 2003
5) Диверзитет фосилне и рецентне флоре и фауне Србије - евалуација степена разноврсности и процена угрожености као индикатора заштите природних вредности Домаћи развојни 2006