Српски | English

проф. др Владимир Симић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Лежишта неметаличних минералних сировина Србије Домаћи развојни 1990 1996
2) Минерагенија ватростално-керамичких глина терцијарних басена Србије Домаћи развојни 1994 1996
3) ИГЦП пројекат 329 - Неоген Паратетиса Међународни пројекти 1995 1996
4) Геолошко-економска и минерагенетска проучавања литосфере Србије Домаћи фундаментални 1997 2000
5) Минерални ресурси Србије: минерагенетске карактеристике и привредни значај Домаћи фундаментални 2000 2005
6) Генеза лежишта и квалитет мрких угљева Србије Домаћи развојни 2003 2003
7) Genesis of Natural Microporous Mineral Resources and their Application in Industry and Environmental Protection Међународни пројекти 2003 2006
8) Min4K Међународни пројекти 2011 2013
9) Геохемијска испитивања седиментних стена – фосилна гориваи загађивачи животне средине, OI176006 Домаћи фундаментални 2011 2018
10) Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта, OI176016 Домаћи фундаментални 2011 2018
11) Developing a concept for a European minerals deposit framework (MINATURA 2020), Grant agreement no: 642139 Међународни пројекти 2015 2018
12) Mineral potential of the ESEE region (RESEERVE) Међународни пројекти 2018 2021