Српски | English

проф. др Драган Игњатовић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Одређивање помоћне механизације за остварење планиране производње на површинским коповима ЕПС-а, РГФ, 2003 Домаћи развојни 2002 2003
2) Студија оптимизација конструкције ведрица багера у циљу повећања капацитета, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2003 Домаћи развојни 2002 2003
3) Продужетак радног века основне опреме на површинским коповима угља ЕПС-а – I фаза Роторни багери, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2004 Домаћи развојни 2003 2004
4) Optimizacija pogona i konstrukcionih elemenata transportnih sistema na površinskim kopovima kod njihove revitalizacije i modernizacije (Projekat TP 6648), rukovodilac prof. dr Dragan Ignjatović, Rudarsko-geološki fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet, Beograd, (2005-2007 Домаћи стратешки 2005 2007
5) Пројекат ревитализације багера SRs1300 ManTakraf (Коп Дрмно Костолац), Гоша С. Паланка, Рударски факултет, Машински факултет, Београд (2004). Домаћи развојни 2003 2004
6) Рevitalizacija i modernizacija sistema bager-transporter-odlagač na površinskim kopovima lignita, tema ETR. 6. 01. 0246 rukovodilac Prof. dr Dragan Ignjatović, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd (2001-2004) Домаћи стратешки 2001 2004
7) Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама, РГФ, Пројекат ЕЕ101-189 Б, финансиран од стране МНТ Р. Србије руководилац Проф.др Божо Колоња, Рударско-геолошки факултет, Београд (2004-2005) Домаћи стратешки 2004 2005
8) Повећање енергетске ефикасности индустријских процеса применом електромоторних погона са широким опсегом регулације брзине за транспорт флуида и материјала, ЕЕ 23 20 31 руководилац Проф. др Борислав Јефтенић, Електротехнички факултет Домаћи стратешки 2006 2007
9) Имплементација система за управљање квалитетом угља на ПК Тманава, ЕЕ-213005Б руководилац Проф.др Божо Колоња, Рударско-геолошки факултет, Београд (2006-2008) Домаћи стратешки 2006 2008
10) Развој и примена новог концепта покретања и управљања погонима за кретање рударским машинама на површинским коповима по главним радним осама, Пројекат ТР-0065Б, руководилац Проф.др Борислав Јефтенић 2006 Домаћи развојни 2006 2007