Српски | English

проф. др Радојица Лапчевић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Инжењерскогеолошка истраживања на одабраној микролокацији,Стратешки пројекат 2.84,, Пројекат бр.7. Домаћи стратешки 1984 1987
2) Геолошка истраживања литосфере Србије – подпројекат: Геотехничка проучавања литосфере Србије, Пројекат 07М02 Домаћи фундаментални 1996 2000
3) Геолошки и геотехнички хазарди и њихов утицај на развој инфраструктурних објеката и градова у Србији, Пројекат П/1308 Домаћи развојни 2002 2004
4) Утицај испуцалости и распаднутости стенских маса на њихова физичко-механичка својства, са посебним освртом на стабилност косина и услове изградње подземних објеката Домаћи иновациони 1984 1985