Српски | English

проф. др Игор Јемцов

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Национални програм уређења, заштите и коришћења вода - Снабдевање насеља водом и заштита квалитета подземних вода у долини Велике Мораве Домаћи стратешки 2004 2007
2) Дугорочно газдовање карстним изданима у сливу реке Саве Међународни пројекти