Српски | English

Маја Ристић

image

Име и презиме: Маја Ристић

Телефон:

Е-mail: maja.ristic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина    Кабинет:

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за примењену математику и информатику

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Математика I Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+3
Информатика I Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+3
Математика II Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+3
Информатика II Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Вероватноћа и статистика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Вероватноћа и статистика ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Информатика 2 ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Математика 1 ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+3+0+0
Математика 2 ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+3+0+0