Српски | English

доц. др Урош Стојадиновић

image

Име и презиме: доц. др Урош Стојадиновић

Телефон: 3219-263

Е-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 322

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за динамичку геологију

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основи геологије и минералогије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+1
Геоморфологија Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Даљинска детекција Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Геоморфолошка анализа Геофизика, Геологија ДАС 2+2
Геологија југоисточне Европе Геологија ДАС 2+1
Неотектоника Геологија ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геоморфологија ОАС: Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Даљинска детекција ОАС: Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Основи геологије и минералогије ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+1+0+0
Геологија југоисточне Европе ДАС: Геологија 2+1+0+0
Геоморфолошка анализа ДАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Неотектоника ДАС: Геологија 2+2+0+0
Микротектоника ДОС: Хидрогеологија, Геологија 4+0+0+0