Српски | English

доц. др Милош Марјановић

image

: доц. др Милош Марјановић

: 3219-224

Е-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

: Ђушина 7    : 329

Консултације: четвртак 14-16

: Curriculum Vitae

: Катедра за геотехнику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2015 Рударско-геолошки факултет Геологија - Геотехника - Механика тла и фундирање, механика стена и инжењерска геологија
Докторат 2013 Палацки Универзитет у Оломоуцу, Република Чешка Геоинформатика
Диплома 1998 Рударско-геолошки факултет Геологија, Геотехника

- 09:

Геолошки хазард и ризик Геофизика, Геотехника 2+2
Апликација софтвера у геотехници Геотехника 2+2
Геотехнички истражни радови Геотехника 2+1
Геотехнички мониторинг Геотехника 2+2
Теренска настава - инжењерска пракса Геотехника 0+5
Механика стена Геотехника 3+2
Механика стена 2 Геотехника 3+2

 

- 13:

Назив и ниво студијског програма
Геотехнички истражни радови ОАС: Геотехника 2+1+0+0
Геотехнички мониторинг ОАС: Геотехника 2+2+0+0
Методе инжењерскогеолошких истраживања ОАС: Геотехника 3+3+0+0
Механика стена ОАС: Геотехника 3+2+0+0
Примена софтвера у геотехници ОАС: Геотехника 1+3+0+0
Теренска настава - Инжењерска пракса ОАС: Геотехника 0+5+0+0
Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ) ОАС: Геотехника 0+0+0+0
Геолошки хазарди ДАС: Геотехника 2+2+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Постдок - Technische Universität München, Faculty of Civil, Geo and Environmental Engineering, TUM Foundation Fellowship, 1.6.2014 - 31.5.2015.