Српски | English

проф. др Весна Цветков

image

Име и презиме: проф. др Весна Цветков

Телефон: 3219 241

Е-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 237

Консултације: уторак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за геофизику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2011 Рударско-геолошки факултет Геофизика
Магистратура Рударско-геолошки факултет геологија - геофизика
Диплома 1997 Рударско-геолошки факултет геологија - геофизика

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основи магнетометрије Геофизика ОАС 2+2
Стручна пракса из геофизике I Геофизика ОАС 3+0
Магнетометрија и палеомагнетизам Геофизика ДАС 2+2
Физичка својства Земљине унутрашњости Геофизика, Геологија ДАС 3+2
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља Геофизика ДАС 2+2
Теренска или лабораторијска активност 1 Геофизика ДАС 0+0
Теренска или лабораторијска активност 2 Геофизика ДАС 0+0
Семинарски рад I Геофизика ДОС 0+0
Семинарски рад II Геофизика ДОС 0+0
Теоријски геофизички проблеми I Геофизика ДОС 4+0
Субкилометарски геофизички проблеми I Геофизика ДОС 4+0
Теоријски геофизички проблеми II Геофизика ДОС 4+0
Субкилометарски геофизички проблеми II Геофизика ДОС 4+0
Рад са СЦИ листе (гф) Геофизика ДОС 3+4

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Магнетометрија и палеомагнетизам ОАС: Геофизика 2+2+0+0
Основи геомагнетизма ОАС: Геофизика 2+2+0+0
Стручна пракса из геофизике 1 ОАС: Геофизика 0+0+0+0
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља ДАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Стручна пракса из геофизике 2 ДАС: Геофизика 0+0+0+0
Физичка својства Земљине унутрашњости ДАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Области примењене геофизике 1 ДОС: Геологија 4+0+0+0
Области примењене геофизике 2 ДОС: Геологија 4+0+0+0
Области теоријске геофизике 1 ДОС: Геологија 4+0+0+0
Области теоријске геофизике 2 ДОС: Геологија 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Хелсинки (Финска), 1999 година. - Интерпретација сеисзмичких података.
  2. Хелсинки (Финска), 1999 година - Одређиванје карактеристика колектора помоћу акустичне импедансе.
  3. Будимпешра (Мађарска), 2001 година. - Лабораториска палеомагнетска меренја и статистичка анализа палеомагнетских података.
  4. Будимпешра (Мађарска), 2003 година. - Анализа магнетских особина стена.

Остало:

  1. Предавач у Истраживачкој станици Петница од 1997. године.
  2. Интензивна сараднја са Палеомагнетском лабораторијом Геофизичког института Етвош Лоранд у Мађарској (од 2001. године.) и Палеомагнетском лабораторијом Геомагнетског завода-Београд (од 1996. године).