Српски | English

проф. др Весна Ристић Вакањац

image

Име и презиме: проф. др Весна Ристић Вакањац

Телефон: 3219 231

Е-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 244

Консултације: уторак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2004 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија и хидрологија
Докторат 2007 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија и хидрологија карста
Магистратура 1995 Рударско-геолошки факултет Хидрологија и хидрогеологија карста
Диплома 1989 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидрогеологија Хидрогеологија ОАС 3+2
Општа хидрологија Хидрогеологија ОАС 3+3
Теренска настава из групе предмета (ГХГ23) Хидрогеологија ОАС 0+3
Мелиоративна хидрогеологија Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике) Хидрогеологија ДАС 2+2
Водопривреда Хидрогеологија ДАС 2+2
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Општа хидрологија ОАС: Хидрогеологија 2+3+0+0
Теренска настава из групе стручних предмета ОАС: Хидрогеологија 0+2+0+0
Теренска настава из Опште хидрологије ОАС: Хидрогеологија 0+2+0+0
Водопривреда ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Мелиоративна хидрогеологија ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике у хидрогеологији) ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0

Стручна усавршавања: