Српски | English

проф. др Петар Докмановић

image

Име и презиме: проф. др Петар Докмановић

Телефон: 3219 239

Е-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 253

Консултације: понедељак 14-15

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2012 Рударско-геолошки факултет Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса
Докторат 1997 Рударско-геолошки факултет Техничке науке - геологија
Магистратура 1992 Рударско-геолошки факултет техничке науке - геологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основи хидрогеологије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+1
Основи хидрогеологије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Инжењерска хидрогеологија Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Стручна пракса Хидрогеологија ОАС 0+3
Стручна пракса Хидрогеологија ДАС 0+3
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Инжењерска хидрогеологија ОАС: Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Основи хидрогеологије ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Стручна пракса-искоришћавање подземних вода ОАС: Хидрогеологија 1+4+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0