Српски | English

проф. др Петар Докмановић

image

: проф. др Петар Докмановић

: 3219 239

Е-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

: Ђушина 7    : 253

Консултације: понедељак 14-15

:

: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2012 Рударско-геолошки факултет Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса
Докторат 1997 Рударско-геолошки факултет Техничке науке - геологија
Магистратура 1992 Рударско-геолошки факултет техничке науке - геологија

- 09:

Основи хидрогеологије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+1
Основи хидрогеологије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2
Инжењерска хидрогеологија Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2
Стручна пракса Хидрогеологија 0+3
Стручна пракса Хидрогеологија 0+3
Практични истраживачки рад Хидрогеологија 0+8
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија 1+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије Хидрогеологија 6+0

 

- 13:

Назив и ниво студијског програма
Инжењерска хидрогеологија ОАС: Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Основи хидрогеологије ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Стручна пракса-искоришћавање подземних вода ОАС: Хидрогеологија 1+4+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0