Српски | English

проф. др Биљана Аболмасов

image

Име и презиме: проф. др Биљана Аболмасов

Телефон: 3219 225; fax: 3347-935

Е-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 328

Консултације: уторак 12-13

Лична презентација: проф. др Биљана Аболмасов @RGF

Катедра: Катедра за геотехнику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Докторат 2007 Рударско-геолошки факултет Геологија, Геотехника
Магистратура 1995 Рударско-геолошки факултет Геологија, Геотехника
Диплома 1988 Рударско-геолошки факултет Геологија, Геотехника

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Инжењерска геологија Хидрогеологија, Геофизика, Геологија ОАС 2+2
Геолошки хазард и ризик Геофизика, Геотехника ОАС 2+2
Геолошки грађевински материјали Геотехника ОАС 2+2
Инжењерска геодинамика Геотехника ОАС 3+2
Принципи инжењерске геологије Геотехника ОАС 2+2
Теренска настава - инжењерска пракса Геотехника ОАС 0+5
Инжењерска геодинамика 2 Геотехника ДАС 2+3

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геолошки грађевински материјали ОАС: Геотехника 2+2+0+0
Инжењерска геодинамика ОАС: Геотехника 3+2+0+0
Инжењерска геологија ОАС: Хидрогеологија, Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Методе инжењерскогеолошких истраживања ОАС: Геотехника 3+3+0+0
Принципи инжењерске геологије ОАС: Геотехника 2+2+0+0
Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања ОАС: Геотехника 1+3+0+0
Теренска настава - Инжењерска пракса ОАС: Геотехника 0+5+0+0
Геолошки хазарди ДАС: Геотехника 2+2+0+0
Геолошки хазарди и управљање ризиком ДОС: Геотехника, Геологија 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Imperial College London, Royal School of Mines, Department of Engineering Geology, September 1996.