Српски | English

проф. др Динко Кнежевић

image

Име и презиме: проф. др Динко Кнежевић

Телефон: 3219 139; fax: 3237-322

Е-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 8

Консултације: уторак 13-14; среда 13-14

Лична презентација:

Катедра: Катедра за заштиту на раду и заштиту животне средине

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2002 Рударско-геолошки факултет Рударство
Докторат 1995 Рударско-геолошки факултет Рударсво
Магистратура 1995 Рударско-геолошки факултет Рударство

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Карактеризација и управљање отпадом Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Одлагање индустријског отпада Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Мониторинг у животној средини Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Депоновање флотацијске јаловине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Отпрашивање Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Управљање отпадом - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Карактеризација и управљање отпадом ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Мониторинг у животној средини ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Одлагање индустријског отпада ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Депоновање флотацијске јаловине ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+
Управљање отпадом ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0