Српски | English

проф. др Веселин Драгишић

image

: проф. др Веселин Драгишић

: 3219 124; fax: 3241-557

Е-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

: Ђушина 7    : 242

Консултације: уторак, четвртак, петак 11-12

:

: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 1999 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија
Докторат 1988 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија
Магистратура 1981 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија

- 09:

Основи хидрогеологије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+1
Основи хидрогеологије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2
Хидрогеологија Хидрогеологија 3+2
Хидрогеологија лежишта минералних сировина Хидрогеологија 2+2
Хидрохемија 1 Хидрогеологија 3+3
Хидрохемија 2 Хидрогеологија 3+2
Хидрогеологија лежишта минералних сировина Геологија 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија 0+8
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија 1+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура Хидрогеологија 4+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије Хидрогеологија 6+0

 

- 13:

Назив и ниво студијског програма
Општа хидрогеологија ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Основи хидрогеологије ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Хидрогеологија лежишта минералних сировина ОАС: Хидрогеологија
ДАС: Геологија
2+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0