Српски | English

проф. др Веселин Драгишић

image

: проф. др Веселин Драгишић

: 3219 124; fax: 3241-557

Е-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

: Ђушина 7    : 242

Консултације: уторак, четвртак, петак 11-12

:

: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 1999 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија
Докторат 1988 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија
Магистратура 1981 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија

- 09:

Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура Хидрогеологија 4+0