Српски | English

проф. др Никола Лилић

image

: проф. др Никола Лилић

: 3219 131; fax: 3245-152

Е-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

: Ђушина 7    : 153

Консултације: петак 10-12

:

: Катедра за заштиту на раду и заштиту животне средине

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2002 Рударско-геолошки факултет Рударство, Безбедност и заштита на раду, Заштита животне средине
Докторат 1990 Рударско-геолошки факултет Вентилација рудника
Магистратура 1985 Рударско-геолошки факултет Техничка заштита
Диплома 1982 Рударско-геолошки факултет Подземна експлоатација лежишта минералних сировина

- 09:

Техничка заштита и безбедност на раду Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+1
Техничка заштита и безбедност на раду Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2
Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 2+1
Загађење и заштита ваздуха Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 2+2
Вентилација рудника Рударско инжењерство 2+2
Систем управљања заштитом на раду Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 2+2
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 2+2
Пројектовање вентилације рудника Рударско инжењерство 2+2
Сигурност и заштита у рударским технолошким процес Рударско инжењерство 4+0
Аерозагађење Рударско инжењерство 4+0

 

- 13:

Назив и ниво студијског програма
Вентилација рудника ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Загађење и заштита ваздуха ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Техничка заштита и безбедност на раду ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Моделирање дисперзије загађења животне средине ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+
Моделирање дисперзије загађења животне средине ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Аерозагађење ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+6
Сигурност и заштита у рударским технолошким системима ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Imperial College, Royal School of Mines, London, GB, септембар 1987, University of Nottingham, Department of Mining Engineering, GB, jaнуар-фебруар 1991.