Српски | English

Зоран Гојковић

image

Име и презиме: Зоран Гојковић

Телефон: 3219 207

Е-mail: zoran.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет:

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за рударска мерења

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Инжењерска графика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+3
Геодезија са рударским мерењима Рударско инжењерство ОАС 2+2
Рачун изравнања Рударско инжењерство ОАС 2+1
Геодетска рачунања Рударско инжењерство ОАС 2+2
Теренска настава и летња пракса (ри) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Теренска настава и летња пракса (РИ RM-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Просторни информациони системи Рударско инжењерство ДАС 2+2
Изравнање рудничких мрежа Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геодезија са рударским мерењима ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Геодетска рачунања ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Геодетски инструменти и методе мерења ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Инжењерска геодезија ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Инжењерска графика ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+3+0+0
Рачун изравнања ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (РМР) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Стручна пракса (РУД) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Изравнање рудничких мрежа ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Просторни информациони системи ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0