Српски | English

доц. др Драгана Нишић

image

Име и презиме: доц. др Драгана Нишић

Телефон: 3219-193

Е-mail: dragana.nisic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 71

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за заштиту на раду и заштиту животне средине

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Карактеризација и управљање отпадом Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Одлагање индустријског отпада Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Мониторинг у животној средини Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Планирање и пројектовање система заштите животне средине Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (ззс) Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 0+8
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗЗС-IV) Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 0+8
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗР-IV) Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 0+8
Депоновање флотацијске јаловине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Законска регулатива из заштите животне средине ОАС: Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Карактеризација и управљање отпадом ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Мониторинг у животној средини ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Одлагање индустријског отпада ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Стручна пракса (ЗЖС) ОАС: Инжењерство заштите животне средине 0+0+0+0
Стручна пракса (ЗЖС) ОАС: Инжењерство заштите животне средине 0+0+0+0
Депоновање флотацијске јаловине ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+