Српски | English

Вељко Лапчевић

image

Име и презиме: Вељко Лапчевић

Телефон:

Е-mail: veljko.lapcevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет:

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Инжењерска економика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Истражни радови Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (ри) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОД-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Управљање стенским масивом Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Инжењерска економика ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Истражни радови ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе подземног откопавања ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе подземног откопавања лежишта угља ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Основе метода подземног откопавања ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (ПОД) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Стручна пракса (РУД) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Управљање стенским масивом ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0