Српски | English

Александар Маџаревић

image

Име и презиме: Александар Маџаревић

Телефон: 3219 110

Е-mail: aleksandar.madzarevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 55

Консултације: петак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за опште машинство и термодинамику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству
Мастер 2012 Машински факултет

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Термодинамика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+2
Топлотни мотори Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Дистрибуција гаса Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Гасоводни системи и компресорске станице ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Дистрибуција гаса ОАС: Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Пумпе, компресори и вентилатори ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Термодинамика ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+2+0+0
Топлотни мотори ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0