Српски | English

доц. др Драгољуб Бајић

image

Име и презиме: доц. др Драгољуб Бајић

Телефон: 3219 135;

Е-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 255-256

Консултације: среда, 9-11ч

Лична презентација: линк

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2016 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија
Докторат 2016 Рударско-геолошки факултет Водоснабдевање и менаџмент подземних вода
Диплома 2008 Рударско-геолошки факултет

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидраулика бунара Хидрогеологија ОАС 3+3
Хидраулика подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+3
Изворишта и захвати подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2
Моделирање подземних вода 1 Хидрогеологија ОАС 3+3
Моделирање подземних вода 2 Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Пројекат дипломског рада Хидрогеологија ДАС 3+3
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 3+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Изворишта и захвати подземних вода ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Моделирање подземних вода 1 ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Теренска настава из Опште хидрологије ОАС: Хидрогеологија 0+2+0+0
Хидраулика бунара ОАС: Хидрогеологија 2+3+0+0
Хидраулика подземних вода ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Моделирање подземних вода 2 ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Семинар ДАС: Хидрогеологија 0+0+0+6
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0