Српски | English

доц. др Јана Штрбачки

image

Име и презиме: доц. др Јана Штрбачки

Телефон: 3219-235

Е-mail: jana.stojkovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 255

Консултације: четвртак 10-12 ч

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидрогеохемија Хидрогеологија ОАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 3+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Основи екохидрогеологије ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Стручна пракса-заштита подземних вода ОАС: Хидрогеологија 1+4+0+0
Хидрогеохемија ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Хидрохемија ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0