Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава - палеонтологија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава - палеонтологија

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Студент стиче вештине у прикупљању палеонтолошког материјала на инструктивним локалитетима.

Исход предмета: Савладавање прикупљања и презервације фосилног материјала за даљу лабораторијску и кабинетску анализу.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Студенти добијају теоријска сазнања о планирању, као и самом извођењу теренског рада.

Практична настава
Обилазак репрезтентативних изданака у пратњи професора. Практична обука студената у раду на изданку. Прелажење терена, осматрање и бележење опасервација. Израда локалног стратиграфског стуба, за уже подручје истраживања. Прикупљање паленотолошких података, палеофауне, палеофлоре и сл. Презервација фосилног материјала на терену.

Литература:

  1. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања у теренским условима и практична објашњења о начину издвајања фосила из различитих седимената, нумерисању и одлагању узоркованог палеонтолошког материјала, као и вођењу теренског дневника

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 50

Додатни услови оцењивања: -