Српски | English

Студијски истраживачки рад 6

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS), Економска геологија (X семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (X семестар -DAS), Палеонтологија (X семестар -DAS), Петрологија и геохемија (X семестар -DAS), Регионална геологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад 6

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 1

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -