Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-13

Кабинет:732
E-mail: aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Минералогије

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава из Минералогије

Предавачи: проф. др Александар Пачевски

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања и вештина о основном теренском начину проучавања минерала

Исход предмета: Оспособљавање за директан практичан рад на терену: макроскопска препознавање минерала (начин појављивања, физичке особине, парагенеза) и начини узимања узорака

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на локацијама металичних (цинабарити Авале) и силикатних минералних врста (аксинити Авале) и практична обука студената начинима теренских испитивања, посебно у раду на отвореним изданцима и узимању узорака.

Практична настава
Самостални теренски рад студената на отвореним профилима и израда теренског дневника

Литература:

  1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000
  2. Др. Данило Бабич, 2003. Минералогија, Београд, 432стр. ISBN 86-81851-08-X
  3. Геологија Србије – одабрана поглавља. Рударско-геолошки факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања у теренским условима уз презентацију начина теренског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 50

Додатни услови оцењивања: -