Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак, четвртак, петак 11-12

Кабинет:242
E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

Пројекат докторске дисертације

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Пројекат докторске дисертације

Предавачи: проф. др Веселин Драгишић, проф. др Зоран Стевановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Весна Ристић - Вакањац, проф. др Душан Поломчић, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, Владан Живановић, доц. др Саша Милановић, Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да на свеобухватан начин представи методологију, циљеве и очекиване резултате истраживања

Исход предмета: Израда методологије и концепта истраживања израде докторске дисертације

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру Пројекта докторске дисертације кандидат треба да разради концепт истраживања, предложи одговарајућу методологију, формира циљеве и представи очекиване резултате истраживања. Такође је потребно представити научни значај и допринос теме истраживања у хидрогеологији. Уз то, неопходно је формирање временског оквира и буџета за планирана истраживања.

Литература:

  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Филиповић М., 1980. : „Методика хидрогеолошких истраживања“, Научна књига , Београд.
  3. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -