Универзитет у Београду, Рударско - геолошки факултет
Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак, 9-11ч

Кабинет:
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Теренски практични рад

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Теренски практични рад

Предавачи: доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -