Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Опште хидрологије

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Опште хидрологије

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -