Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 12-13

Cabinet:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Informatics 1

Course Description

Study program: Environmental Engineering (I semester -OAS), Geology of oil and gas (VII semester -DAS), Mining Engineering (I semester -OAS), Petroleum Engineering (I semester -OAS)

Name of subject: Informatics 1

Instructors: Dr Ranka Stanković

Status: Compulsory

ECTS: 7

Prerequisites: -

Course Objectives: Introduction to the basic theoretical and practical elements of Informatics for future engineers

Learning Outcomes: Students will master the basics of computer technology and the possibilities of its application in solving engineering problems

Content:

Theory teaching
The initial teaching units include basic concepts, notion of information and data, and basic data types. In the domain of computer networks and the Internet, the types of computer networks and basic protocols, the uprise of the Internet, Internet addressing, Internet connection, Internet services, Internet security and the HTML are studied. The information system area (IS) includes the management of information, type, architecture and development of the IS, as well as the basics of UML modeling and GIS technologies. Then, database management systems, database design process, data models, and SQL language are introduced. Finally, an overview of modern software solutions for individual areas in mining and geology will be outlined.

Practical teaching
In computer laboratory, students are trained to work with MS Word, MS Excel and MS Access, to use HTML and graphic tools. Exercises are performed in a computer classroom, they are integrated with the Moodle system, and at the end of each class, students upload the solutions to the tasks performed at the exercises.

Suggested Reading List

  1. Материјал доступан на Мудлу у виду електронских лекција, вежби и глосара
  2. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003
  3. HTML Tutorial, http://www.w3schools.com/html/default.asp
  4. Dž.R. Levin, M.J. Levin, K. Barudi, Internet za neupućene, Mikro knjiga, 2005 или Informatika i internet, Autor: Vladimir Štambuk, Čigoja štampa, 2005
  5. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.rs/predavanja.html

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 3 0 0

Conduct of the Course: Lectures and exercises in the computer laboratory, electronically supported by Moodle system, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
Oral Exam 30
Classwork Assessment ECTS
Class Participation 10
Practical Classes 10
Written Tests 30
Seminars 20

Како стећи 100 поена из Информатике I или како добити оцену 10?
активност у току предавања 10
Редовно похађати предавања и пажљиво слушати излагања професора, што ће се проверавати повременим ненајавњеним писменим или електронским тестовима. Тачни одговори на поставњена питања доносе поене.
практична настава 10
Редовно похађати вежбе и активно учествовати у изради задатака на рачунару. Поене добијају студенти који ураде задату вежбу. Само присуство, без урађених вежби не доноси поене.
тестови и домаћи задаци 2x15
Први тест обухвата градиво из MS Word и MS Excel-а. Студенти се деле у више група и добијају 5 задатака да ураде на рачунару, од којих сваки носи по 3 поена. Други тест представља одбрану домаћег задатка којим студенти демонстрирају како су савладали језик HTML кроз израду личне веб презентације.
Семинарски 20
Семинарски рад се ради из области база података, сваки студент добије различиту шему на основу које треба да уради пројекат у алату MS Access и да усмено одбрани урађено решење.
усмени испит 30
Да би стекао право да полаже усмени део испита студент мора да сакупи бар 35 од укупно 70 поена предиспитних активности. На усменом испиту студент одговара 3 питања и да би положио усмени део испита мора да освоји бар 10 од 30 поена.

Additional Assessment Criteria -