Српски | English

Компоненте и системи енергетске електронике

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Компоненте и системи енергетске електронике

Предавачи:

Статус предмета:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 89

ЕСПБ бодови:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 91

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са полупроводничким компонентама, основним особинама електро-енергетских претварача, принципом рада исправљача, инвертора и различитих типова претварача.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области енергетске електронике

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Основне полупроводничке компоненте: диода, транзистор, тиристор, триак.
Начин рада полупроводничких вентила.
Исправљачи наизменичне струје.
Инвертори (карактеристике и начин рада).
Принцип рада једносмерних и наизменичних претварача.

Литература:

  1. Александровић С., Скрипта - Компоненте и системи енергетске електронике, РГФ, Београд, 2007.
  2. Додатна литература по препоруци наставника

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 111

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 112

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 113

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 114

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: