Српски | English

Subject professor
Term consultation:

-

Cabinet:118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Управљање стенским масивом

Course Description

Study program: Environmental Engineering (X semester -DAS), Safety Engineering (X semester -DAS), Underground Construction (X semester -DAS), Underground Mining of Mineral Deposits (X semester -DAS)

Name of subject: Управљање стенским масивом

Instructors: Dr Slavko Torbica, Veljko Lapčević

Status: Optional

ECTS: 6

Prerequisites: Положени: Механика стена и тла или Геомеханика и Технологија подземне експлоатације

Course Objectives: Циљ овог курса је да интегрише знања из Геомеханике и Технологија откопавања и да студенте обучи да моделирају стенски масив и рударску конструкцију у њему. Да студенте оспособи да доносе одлуке о реалном систему на основу моделских истраживања у вези стабилности и рушивости рударских конструкција, избора и димензионисања подградних конструкција, утицаја рударских радова на површину терена итд.

Learning Outcomes: Овладавање техничким прорачунима и доношењем одлука на основу резултата прорачуна

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
Управљање стенским масивом и његово место и значај у рударском инжењерству, Стенски масив и његово моделирање, Класификације стенског масива, Параметри чврстоће и деформабилности стенског масива, Напонско стање стенског масива, Руптурни склоп стенског масива, Моделирање рударских конструкција, Напонско-деформацијска анализа рударских конструкција, Структурна анализа рударских конструкција, Анализа стабилности подземних рударских конструкција. Теорија кључног блока, Процена рушивости и утицаји на површину терена, Димензионисање подградних конструкција. Одређивање утицаја стенског масива на подупирућу подграду. Димензионисање висеће подграде. Ужетна сидра.

Suggested Reading List

  1. Evert Hoek. Practical rock engineering. www.rocscience.com

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања и вежбе

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
10
40

Additional Assessment Criteria