Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из групе предмета (ГХГ28)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из групе предмета (ГХГ28)

Предавачи: проф. др Игор Јемцов

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 1

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената са врстама водозахватних објеката за водоснабдевање насеља, индустрије, рудника

Исход предмета: Овладавање методама и начином решавања проблема наводњавања и одводњавања рудника

Садржај предмета:

Теоријска и практична настава Водозахватни објекати за водоснабдевање насеља и индустрије, водоснабдевање и одводњавање рудника

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 1 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
15
55

Додатни услови оцењивања: