Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски геофизички проблеми II

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски геофизички проблеми II

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић, др Споменко Михајловић, проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: