Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-13; четвртак 10-13

Кабинет:270
E-mail: dragana.zivotic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија угљева

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геофизика (I семестар -DOS)

Назив предмета: Петрологија угљева

Предавачи: проф. др Драгана Животић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: