Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Палеонтологија – одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Палеонтологија – одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић, проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: