Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Одређивање кристалних структура

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Одређивање кристалних структура

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са рендгенском структурном анализом и одређивање сложенијих кристалних структура из података добијениг рендгенском дифракцијом

Исход предмета: Упознавање са рендгенском структурном анализом и одређивање сложенијих кристалних структура из података добијениг рендгенском дифракцијом

Садржај предмета:

Класичне методе у рендгенској структурној анализи. Структурни фактори и Фуријеова синтеза. Патерсонова функција и метода тешког атома. Друге векторске методе. Директне методе у рендгенској структурној анализи. Утачњавање позиционих и термичких параметара. Одређивање кристалне структуре из дијаграма праха - Ритвелдова метода.

Литература: Karanović Lj., Poleti, D., Rendgenska strukturna analiza, ZUNS 2003; Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995; Edited by R. A. Young, The Rietveld method, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995; Woolfson, M. M., An Introduction to X-ray Crystallography, Cambridge University Press, Cambridge, 1978; Cullity B. D., Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1978; Massa, W., Crystal Structure Determination, Springer, 2004

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
40

Додатни услови оцењивања: