Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Минералогија и заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Минералогија и заштита животне средине

Предавачи: Маја Милошевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: