Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Микропалеонтологија – одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Микропалеонтологија – одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић, проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: