Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић, проф. др Владимир Симић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: