Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет:728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геофизика (III семестар -DOS)

Назив предмета: Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: