Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-15

Кабинет:722
E-mail: nada.vaskovic@rgf.bg.ac.rs

Контактни метаморфизам

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Геофизика (II семестар -DOS)

Назив предмета: Контактни метаморфизам

Предавачи: проф. др Нада Васковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови:

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: